Al gener serà obligatori per a tot el voluntariat haver presentat el Certificat negatiu de delictes sexuals

Al gener serà imprescindible per a tot el voluntariat haver presentat el certificat negatiu de delictes sexuals, independentment que estigui realitzant la seva activitat fora dels projectes d’infància. El motiu d’aquest canvi en la normativa és que sovint els voluntaris majors d’edat realitzen activitats conjuntament amb voluntaris menors. En aquest article t’expliquem com i a on demanar el certificat.

Amb la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, es va imposar l’obligació d’acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual a tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat laboral. A tal efecte, tothom que vulgui accedir a aquestes professions, ha d’acreditar aquesta circumstància presentant una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Així mateix, les persones interessades en fer voluntariat en activitats que impliquin contacte habitual amb menors, han de presentar també aquesta acreditació.

En el cas del voluntariat a Creu Roja, a partir del gener serà imprescindible per a tothom haver presentat el certificat, independentment que estigui realitzant la seva activitat fora dels projectes d’infància. El motiu d’aquesta nova normativa és que sovint els voluntaris majors d’edat realitzen activitats conjuntament amb voluntaris menors.

Així, a més dels voluntaris que treballen directament amb infància i joves, per als quals ja era obligatori presentar el certificat fins ara, tots els voluntaris de Creu Roja hauran de presentar-lo també per continuar amb la seva activitat, els voluntaris menors inclosos. A principi de gener qui no tingui el certificat no podrà realitzar la seva activitat. Si encara no el teniu no us preocupeu, a continuació us expliquem com i on podeu demanar-lo.

On es pot demanar el certificat negatiu de delictes sexuals?

Es tracta d’un tràmit gratuït, que es pot fer el mateix dia a les oficines de la gerència Territorial de Justícia ubicada al carrer Garcilaso, 123. Telèfons de contacte: 933494180 o 933515381.

Per sol·licitar el certificat, caldrà aportar un document que identifiqui a la persona sol·licitant, ja sigui el DNI, el passaport, o el carnet de conduir, entre d’altres. En cas que s’aporti una fotocòpia, aquesta haurà d’estar compulsada.
Pel que fa a les persones amb declaració d’incapacitat o menors d’edat, el tràmit l’haurà de fer el representant legal i a aquests efectes caldrà que aporti original o fotocopia compulsada del document que identifiqui al representat. També caldrà que faciliti l’original o fotocopia compulsada del document que acrediti aquesta representació. En el cas dels menors, serà suficient amb el llibre de família.

Per a qualsevol consulta, contacteu amb Anna Cortés: anna.cortes@creuroja.org o a través del telèfon 93 464 06 09.