Creu Roja

A Creu Roja treballem per respondre a les necessitats de la societat des de la proximitat a les persones.


MAP (Model d’Atenció a les Persones)

Elaborem plans personalitzats d’intervenció ajustats a les necessitats reals de cada persona, les acollim en un clima de confiança i respecte per realitzar una valoració fidel i ajustada a la realitat, per així preparar de manera consensuada un Pla d’Intervenció que es pugui portar a terme, que doni resposta a les necessitats identificades i que se’n pugui avaluar la seva eficàcia, així com el grau de satisfacció de la persona.

En tot aquest procés, la persona ha de ser la protagonista. D’aquesta manera, treballem de forma integral amb el nucli familiar de les persones ateses, per tal de donar resposta a les diferents necessitats detectades. Involucrem tots els àmbits de la institució amb un equip multidisciplinar, per tal de tenir en compte totes les vessants familiars i avaluar així la seva situació econòmica, familiar, educativa, social i sanitària.


L’equip humà de la Creu Roja Barcelonès Nord 2019

Des de la nostra fundació l’any 1902 a Badalona fins a l’actualitat, l’organització ha anat creixent i evolucionant amb el mateix objectiu d’ajudar a les persones. La societat canvia contínuament i demana una adaptació constant per intervenir allà on faci falta.

180 persones voluntàries
5.896 persones i empreses sòcies
24 personal laboral


Memòries anuals d’activitats

Memòria 2016
La Creu Roja presenta la seva memòria d’activitat de l’any 2016, en què s’han atés a més de 7.800 persones:
Descarregar Memòria 2016

Consultar memòries d’anys anteriors


Organització Comitè Comarcal Creu Roja Barcelonès Nord

L’òrgan de govern de Creu Roja Barcelonès Nord és el Comitè Comarcal que està format per voluntaris i socis electes, els quals vetllen per l’acompliment dels principis i objectius i pel bon funcionament de la Institució.

Presidenta: Rosa Marco
Vicepresidents: Fabián Cárdenas, Josep Ramón Dueso
Secretària: Montse Domínguez
Vocals:  José Manuel Arias, Paqui Luna

Creu Roja Barcelonès Nord som una assemblea comarcal que atenem a les persones de les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. En l’actualitat som més de 140 persones voluntàries i comptem amb més de 5.800 persones i empreses sòcies, que amb el seu suport econòmic ens ajuden a ser cada vegada més a prop dels vulnerables.

Informació relacionada:
Pla d’Acció
Codi de Conducta
Estatuts

 

Creu Roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord Creu roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord