Creu Roja

Cada cop més a prop de les persones. A Creu Roja treballem per respondre a les necessitats de la societat des de la proximitat a les persones.Paqui, Carlos, Toni, Montse…

Són uns d’entre tots els voluntaris i voluntàries que dia rere dia s’apropen a les persones col·laborant amb els diferents projectes que portem a terme a la Creu Roja. Són persones participatives, compromeses, capacitades i formades, polivalents, motivades i amb disponibilitat per assumir les noves responsabilitats del nostre Pla d’Acció.

Entre tots, sumem els esforços per tal d’ajudar a construir una societat més justa i solidària, posant sempre a les persones al centre de l’acció. Tant els socis i sòcies com el voluntariat són el nostre motor per realitzar la tasca social i humanitària, contribuint a millorar les condicions de vida de la ciutadania, i sobretot dels col·lectius més vulnerables.

MAP (Model d’Atenció a les Persones)

La Creu Roja treballa de forma integral amb el nucli familiar de les persones ateses, per tal de donar resposta a les diferents necessitats detectades. Les persones i les seves necessitats es troben en el centre i origen de la nostra intervenció. Per garantir l’èxit en el procés d’ajuda s’elaboren plans personalitzats d’intervenció ajustats a les necessitats reals de cada persona Acollim les persones en un clima de confiança i respecte per obtenir la informació necessària i realitzar una valoració fidel i ajustada a la realitat, per així preparar de manera consensuada un Pla d’Intervenció que doni resposta a les necessitats identificades, que es pugui portar a terme i que se’n pugui avaluar la seva eficàcia per assolir els objectius plantejats, així com el grau de satisfacció de la persona.

En tot aquest procés, la persona ha de ser la protagonista, no només per estar enfocat a la seva situació i a allò que necessita per superar-la, sinó que ha de comprendre, compartir i assumir les accions plantejades i percebre les millores i els resultats assolits. D’aquesta manera, treballem amb tot el nucli familiar de forma integral entre tots els àmbits de la institució amb un equip multidisciplinar, per tal de tenir en compte totes les vessants familiars i avaluar així la seva situació econòmica, familiar, educativa, social i sanitària.


L’equip humà de la Creu Roja Barcelonès Nord 2017

Des de la nostra fundació l’any 1902 a Badalona fins a l’actualitat, l’organització ha anat creixent i evolucionant amb el mateix objectiu d’ajudar a les persones. La societat canvia contínuament i demana una adaptació constant per intervenir allà on faci falta.

149 persones voluntàries
5.787 persones i empreses sòcies
21 personal laboral


Organització Comitè Comarcal Creu Roja Barcelonès Nord

L’òrgan de govern de Creu Roja Barcelonès Nord és el Comitè Comarcal que està format per voluntaris i socis electes, els quals vetllen per l’acompliment dels principis i objectius i pel bon funcionament de la Institució.

Presidenta: Rosa Marco
Vicepresidents: Desideri León, Fabián Cárdenas, Josep Ramón Dueso
Secretària: Montse Domínguez
Vocals: Antonio Muñoz, José Manuel Arias, Paqui Luna

Creu Roja Barcelonès Nord som una assemblea comarcal que atenem a les persones de les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. En l’actualitat som més de 140 persones voluntàries i comptem amb més de 5.700 persones i empreses sòcies, que amb el seu suport econòmic ens ajuden a ser cada vegada més a prop dels vulnerables.

Informació relacionada:
Pla d’Acció
Codi de Conducta
Estatuts


Memòries anuals d’activitats

Memòria 2016
La Creu Roja presenta la seva memòria d’activitat de l’any 2016, en què s’han atés a més de 7.800 persones:
Descarregar Memòria 2016

Consultar memòries d’anys anteriors

Creu Roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord Creu roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord