Creu Roja

Cada cop més a prop de les persones. A Creu Roja treballem per respondre a les necessitats de la societat des de la proximitat a les persones.Paqui, Carlos, Toni, Montse…

Són uns d’entre tots els voluntaris i voluntàries que dia rere dia s’apropen a les persones col·laborant amb els diferents projectes que portem a terme a la Creu Roja. Són persones participatives, compromeses, capacitades i formades, polivalents, motivades i amb disponibilitat per assumir les noves responsabilitats del nostre Pla d’Acció.

Entre tots, sumem els esforços per tal d’ajudar a construir una societat més justa i solidària, posant sempre a les persones al centre de l’acció. Tant els socis i sòcies com el voluntariat són el nostre motor per realitzar la tasca social i humanitària, contribuint a millorar les condicions de vida de la ciutadania, i sobretot dels col·lectius més vulnerables.


L’equip humà de la Creu Roja 2016

Des de la nostra fundació l’any 1902 a Badalona fins a l’actualitat, l’organització ha anat creixent i evolucionant amb el mateix objectiu d’ajudar a les persones. La societat canvia contínuament i demana una adaptació constant per intervenir allà on faci falta.

149 persones voluntàries
5.787 persones i empreses sòcies
21 personal laboralOrganització Comitè Comarcal Creu Roja Barcelonès Nord

L’òrgan de govern de Creu Roja Barcelonès Nord és el Comitè Comarcal que està format per voluntaris i socis electes, els quals vetllen per l’acompliment dels principis i objectius i pel bon funcionament de la Institució.

Presidenta: Rosa Marco
Vicepresidents: Desideri León, Fabián Cárdenas, Josep Ramón Dueso
Secretària: Montse Domínguez
Vocals: Antonio Muñoz, José Manuel Arias, Paqui Luna

Creu Roja Barcelonès Nord som una assemblea comarcal que atenem a les persones de les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. En l’actualitat som més de 1400 persones voluntàries i comptem amb més de 5.700 persones i empreses sòcies, que amb el seu suport econòmic ens ajuden a ser cada vegada més a prop dels vulnerables.

Informació relacionada:
Pla d’Acció
Codi de Conducta

Creu Roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord Creu roja Barcelonès Nord Creu Roja Barcelonès Nord