Creu Roja

Cada cop més a prop de les persones. A Creu Roja treballem per respondre a les necessitats de la societat des de la proximitat a les persones.


Finançament

A Creu Roja Barcelonès Nord comptem amb diferents fons de finançament, ja siguin públiques o privades, que ens permeten desenvolupar la nostra tasca solidària i d’assistència sanitària.

La captació de fons, mitjançant les quotes dels socis i sòcies i d’altres iniciatives solidàries de la institució humanitària, ens permet portar a terme projectes socials per atendre les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat amb total independència. Aquest tipus de recursos són especialment importants per desenvolupar els projectes de la Creu Roja en l’àmbit local, on els fons recaptats permeten reforçar i ajustar les accions a les necessitats de l’entorn.

Per desenvolupar els projectes socials, sanitaris i de cooperació internacional al Barcelonès Nord distribuïm les fonts de finançament de la següent manera:

Fons propis

Derivats de quotes de socis i sòcies, els beneficis de diversos sortejos autoritzats per l’Estat (Sorteig de l’Or, loteria de Nadal, entre d’altres), herències i llegats, donacions.

Convenis i Subvencions

Signats amb l’Administració Pública o amb entitats i fundacions privades.

Prestació de serveis

Són els ingressos que provenen d’una contraprestació de servei social, sanitari i/o docent.

 

 

finançament