Creu Roja Barcelonès Nord als mitjans

2018:

Campanya joguines:

Àrea Besòs
Gramenet2.0:
El Mirall (edició impresa)

Nou programa ocupació per a famílies:

Àrea Besòs
Televisió de Badalona, programa Tres60

Consulta els anys anteriors: 2017