Atenció Sanitària Immediata Nivell 2- Semipresencial

This event has passed.
Event:
Atenció Sanitària Immediata Nivell 2- Semipresencial
Start:
26/05/2013
End:
21/07/2013
Cost:
150€
Venue:
Creu Roja Barcelonès Nord
Phone:
934 640 609
Address:
Avda. Alfons XIII, 349, Badalona, Catalunya, 08918, Spain

Curs teòric i pràctic que forma als professionals o personal voluntari que actuen en situació de risc o perill i que, per tant, la formació en atenció sanitària immediata els és indispensable per al desenvolupament de la seva activitat.

Aquest curs és semipresencial, en el que la part teòrica es farà de manera on-line i la part pràctica  mitjançant 2 sessions presencials els dies 13 i 20 de juliol del 2013 de 9 a 13h i de 14 a 18h.

Objectiu General
Dotar als participants dels coneixements teòrics i habilitats necessàries per donar una resposta inicial i eficaç en cas de presentar-se una situació d’emergència sanitària.

Temari
Socorrisme i salut
Socorrisme i comunicació
Socorrisme: un acte de suport a l’atenció sanitària
El cos humà
Exploració de la víctima
Obstrucció de la via aèria
Suport vital bàsic
Hemorràgies i xoc
Traumatismes als teixits tous
Aspesia i desinfecció
Traumatismes
Trastorns per excés de calor
Cremades
Trastorns per excés de fred
Lesions per electricitat
Accidents en el medi aquàtic
Alteracions de la consciència
Atac de cor
Intoxicacions
Trastorns per consum de drogues
Trastorns neurològics
Urgències obstètriques i ginecològiques
Urgències pediàtriques
Lesions als ulls, l’orella i el nas
Anafilaxi, reaccions al·lèrgiques
Picades i mossegades d’animals
La farmaciola
Prevenció d’accidents
Tècniques d’oxigenoteràpia
Tècniques de mobilització de la víctima
Tècniques de recollida i trasllat
Legislació

Criteris d’avaluació
Assistència de, com a mínim, el 80 % del curs.
Realització de la totalitat d’activitats ON-LINE amb nota superior a 50.
Prova d’avaluació escrita
Prova d’avaluació pràctica

Requisits d’admissió
Ser major de 16 anys
Per realizar activitat voluntària és necessari ser major de 18 anys
No és necessari haver realitzat el curs d’Assistència Sanit`ria Immediata nivel 1 per a la realització d’aquest curs

Titulació que s’acredita
Diploma de la Creu Roja d’Atenció Sanitària Immediata nivel 2 segons decret 225/96
Carnet de socorrista de la Creu Roja

iCal Import