Dia Mundial de les Persones Refugiades

Avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, un dia per reflexionar i fer visible la difícil situació que viuen milions de persones en tot el món, les quals  es veuen obligades a desplaçar-se de casa.

Des de Creu Roja al Barcelonès Nord donem suport a les persones sol·licitants de protecció internacional, realitzant el seguiment social d’aquelles persones que viuen al territori i que són beneficiàries de la Fase de preparació per a l’autonomia del Sistema d’Acollida e Integració per sol·licitants y beneficiaris de Protecció Internacional.

Aquest seguiment inclou ajudes econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques d’ alimentació i habitatge i es complementen amb atenció jurídica, psicològica i atenció per la recerca de feina. Durant el primer semestre de 2020, i durant l’estat d’ alarma per covid, hem atès a 19 famílies (en total 24 persones) en aquest programa.

També realitzem sessions informatives per a persones sol·licitants de protecció internacional, informant-les sobre el procediment a seguir així com dels recursos municipals dels quals disposen quan arriben al territori. En total 24 persones han rebut aquesta informació al llarg de 2020.