Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Gent Gran

El maltractament a les persones grans és un problema social generalitzat que pot afectar a una persona independentment de la seva classe social. No obstant, s’acostuma a amagar perquè és considerat un assumpte essencialment privat. Per promoure la cultura del respecte i la protecció enfront aquesta problemàtica, la Creu Roja posa en marxa el projecte Bon Tracte a la Gent Gran.

Des de l’àmbit d’atenció a la Gent Gran de Creu Roja, treballem per un envelliment actiu, participatiu i autònom, i per garantir la seva qualitat de vida. En motiu del Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Gent Gran, volem fer una crida a tota la ciutadania per promoure la cultura del respecte i el bon tracte cap a aquest col·lectiu, i salvaguardar els seus drets prevenint, protegint i donant suport a qui pateix i podria patir aquest tipus de situació.

Segons la definició de The Internationat Network for the Prevention of Elder Abuse INPEA 1995, el maltractament és “qualsevol acte únic o repetit, o la manca de mesures apropiades, que es produeixen dins de qualsevol relació on hi ha una expectativa de confiança i que causa dany o angoixa a una persona gran”. L’abús cap a les persones grans el poden exercir familiars o coneguts en els quals la persona gran hi confia, els cuidadors professionals o les persones anònimes, i no només de forma física, sinó també a nivell psicològic, econòmic, social o institucional.

Per lluitar contra aquesta problemàtica, la Creu Roja promou en els diversos projectes d’atenció a les persones grans la cultura del respecte i el bon tracte com un element essencial de la intervenció, centrant-nos en el tracte respectuós, humanitari i posant en valor l’empremta que aporta la gent gran a la societat. Amb aquests programes es dóna una resposta integral a les necessitats d’aquest col·lectiu, persones en situació de dependència i també als cuidadors informals.

La iniciativa de Bon Tracte a la Gent Gran es basa en diversos punts bàsics:
• El canvi de visió sobre les persones grans que formen part de la nostra societat.
• La iniciativa en la intervenció amb persones grans vulnerables per prevenir possibles situacions de maltractament.
• El suport constant a persones que estan vivint el problema per ajudar-les a sortir d’aquesta situació i millorar-ne la protecció i la manera de fer-hi front.
• L’acompanyament i seguiment per a la seva recuperació completa.