Creu Roja


Des l’Àmbit de Gent Gran estem cada cop més a prop de les persones a través de la xarxa de voluntariat per promoure un envelliment actiu, participatiu i autònom. A través dels diferents programes, es dóna una resposta integral a les necessitats de la gent gran, persones en situació de dependència i els cuidadors informals.

Què fem?

 • Acompanyament de les persones grans en les seves activitats i gestions quotidianes
 • Sortides lúdiques i activitats de lleure per promoure la relació amb l’entorn
 • Activitats intergeneracionals per crear un espai de comunicació entre infants i la gent gran
 • Xerrades per gaudir al màxim de la vellesa
 • Suport als cuidadors informals de persones dependents

Programes

Salut constant

Aquest projecte pretén reduir l’impacte negatiu del deteriorament físic que es produeix amb l’edat, possibilita que la persona pugui controlar la seva malaltia (en concret la hipertensió arterial) i incorporar hàbits de vida saludables que retardin l’aparició de malalties cròniques o que incideixin de manera negativa en la salut física. Es treballa facilitar la permanència de la persona gran en el seu domicili el màxim temps possible, mantenint una qualitat de vida en el seu procés d’envelliment, reforçant l’adherència terapèutica i l’adaptació de l’habitatge. Les 4 línies d’intervenció són:

 • Activitats informatives i de sensibilització
 • Activitats per l’adquisició de competències
 • Seguiment de la pauta mèdica
 • Activitats de participació

Xarxa social per a persones grans Enred@’t:

Pretén millorar les relacions socials en el seu entorn proper i comunitari, com a base de la promoció de la participació social i per afrontar la soledat i la millora de les relacions intergeneracionals, motivant que el desenvolupament social sigui un pilar clau en la millora de la seva qualitat de vida. Les 4 línies d’intervenció en aquest projecte són:

 • Conscienciació
 • Capacitació
 • Col·laboració
 • Participació

Atenció a persones amb funcions cognitives deteriorades:

L’objectiu específic és mantenir i millorar les funcions cognitives (memòria, atenció, llenguatge, càlcul, orientació, raonament) de la persona major de 65 anys per continuar fent les activitats de la seva vida quotidiana. Les activitats han d’estar dissenyades i desenvolupades tenint en compte les necessitats dels participants, amb la qual cosa la metodologia és participativa i compta sempre amb un espai per l’avaluació i l’intercanvi d’impressions, i es realitza a  través de 5 línies d’intervenció:

 • Activitats informatives
 • Activitats per l’adquisició de competències
 • Col·laborar amb la persona gran
 • Fomentar la implicació per al manteniment i la millora de les funcions en espais de retrobament “grup d’iguals”
 • Activitats dirigides a l’entorn que generen canvis d’actituds en la població.

Ajuda a domicili complementària:

Aquest projecte pretén augmentar la capacitat de la gent gran per la realització d’activitats bàsiques i instrumentals. Quan apareixen dificultats per a la realització d’activitats bàsiques amb total autonomia, els objectius són sensibilitzar a la gent gran sobre les adaptacions necessàries per a la realització d’aquestes activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, millorar les seves capacitats per realitzar-les, i millorar la seva  implicació.

Programa “Sempre Acompanyats”:

Té com a objectiu l’abordatge de les situacions de soledat no volguda en les persones grans a partir de la construcció d’una xarxa de treball en la qual participin tots els agents del territori de Santa Coloma de Gramenet, per tal d’aglutinar totes les accions i recursos existents. D’aquesta forma, el programa vol promoure la creació d’una comunitat que sigui responsable, que estigui alerta, detecti i aculli a aquestes persones grans que es troben en situació de major vulnerabilitat. Està impulsat per L’Obra Social La Caixa, juntament amb la creu Roja.

Serveis de Teleassistència

A Creu Roja portem més de vint anys desenvolupant serveis de tecnologia avançada per donar la millor atenció. Fem atenció permanent 24 hores al dia, 365 dies l’any, amb un equip humà i tecnològic al servei de les persones. Treballem sempre amb qualitat per a la millora contínua i per buscar la satisfacció de les persones usuàries.

Teleassistència Domiciliària només prement un botó oferim una resposta immediata en situacions d’emergència quan les persones usuàries són a casa.

Teleassistència Mòbil oferim seguretat i tranquil·litat per mitjà de la teleassistència quan les persones usuàries són fora del domicili, amb la possibilitat de localitzar-les geogràficament (GPS) en cas d’urgència.

Localitzador Personal localitzem permanentment persones amb deteriorament cognitiu (Alzheimer, demències…) i avisem en situacions potencialment perilloses.

 

Per a més informació:
informacio.bcnnord@creuroja.org
93 464 06 09

CRHP_DinarGentGran_014 CRHP_DinarGentGran_021 20180606_174820 foto grup diplomes ok IMG_20181120_172504 frase gent gran Pilar