Nou Programa d’inserció laboral destinat a dones en risc d’exclusió a Santa Coloma de Gramenet

El programa d’ocupació Puentes hacia el empleo: itinerarios por la igualdad promou la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral de dones que pateixen discriminació múltiple i pertanyen a col·lectius de risc, i ofereix orientació laboral, acompanyament i capacitacions professionals per a la inserció en el mercat de treball d’aquestes dones.

A més de la bretxa salarial de gènere existent a la societat, en el cas d’algunes dones es sumen altres bretxes respecte a la resta de població femenina: major desocupació, més dificultats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, o condicionants de salut, entre d’altres.

La societat ha avançat lleugerament en termes d’igualtat en el mercat laboral, però segueixen existint bretxes de gènere en l’accés, la participació (menor i en pitjors condicions) i el manteniment del lloc de feina de les dones, segons dades de l’informe Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el S.XXI (MITRAMISS).

Seguint aquest informe, 2 de cada 3 llocs de feina més precaris estan ocupats per dones, 3 de cada 4 assalariats a temps parcial són dones i 1 de cada 4 dones assalariades té una jornada a temps parcial. La cura dels fills/es i familiars en situació de dependència, així com altres càrregues domèstiques, influeixen en aquestes situacions, i dificulten la seva reincorporació al món laboral pel que fa a la remuneració i les probabilitats d’ascendir a nivell professional.

A aquesta desigualtat estructural, s’hi sumen altres variables i condicionants entre les dones que, per la seva trajectòria vital, es troben lluny del mercat laboral i presenten dificultats afegides. És el cas dels perfils atesos per Creu Roja: dones immigrants, responsables de famílies monomarentals, víctimes de violència masclista, i majors de 45 anys.

En aquest entorn, a les bretxes de gènere es sumen d’altres bretxes respecte al conjunt de la població femenina: menors taxes d’activitat i ocupació, taxes d’atur més elevades, major segregació, més dificultats per conciliar la vida personal, familiar i laboral pel fet d’haver patit violència, carregar amb responsabilitats familiars no compartides, baixa qualificació acadèmica per abandonament prematur dels estudis o per tenir una qualificació al seu país d’origen però no reconeguda a Espanya… En definitiva, són molts els àmbits que condicionen la seva ocupabilitat a més a més de l’àmbit laboral (personal, social, familiar, econòmic, salut…) sent el major condicionant el cúmul de condicionants.

Per poder abordar aquestes particularitats i necessitats i oferir una resposta adequada, és necessari posar en marxar intervencions específiques, especialitzades i integrals, i un acompanyament a aquestes dones que es troben en cerca activa de feina i/o volen millorar la seva situació laboral. És per això que des de Creu Roja s’ha posat en marxa un projecte dirigit específicament a dones de Santa Coloma de Gramenet, que es troben en aquesta situació.

El programa, subvencionat pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i cofinançat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, consta d’un servei individualitzat d’orientació laboral, tallers d’apoderament de la dona i tallers específics d’informàtica i eines de cerca de feina, així com de dues capacitacions tècniques (subvencionades 100%) amb pràctiques en empresa i possibilitats reals d’inserció:

  • Auxiliar de comerç polivalent (inici el 3 de març): Llegeix tota la informació del curs fent clic aquí
  • Auxiliar de neteja en centres sociosanitaris (inici el 30 de març). Llegeix tota la informació del curs fent clic aquí

Les persones interessades en participar al programa poden dirigir-se a les oficines de Creu Roja a Santa Coloma de Gramenet (C/President Companys 1) o contactar amb Laura Bueno al 93 464 06 09 o per correu electrònic laura.bueno@creuroja.org.

Més informació sobre el programa aquí