Nou programa d’ocupació per abordar l’atur des de l’atenció integral del nucli familiar

Creu Roja Barcelonès Nord inicia un nou programa d’ocupació: Itineraris Sociolaborals per a famílies amb especials dificultats. És el primer cop que es desenvolupa al territori un projecte d’ocupació d’aquestes característiques, ja que s’aborda la situació d’atur des d’una perspectiva familiar, atenent a tots els membres de la família des d’un enfocament sistèmic i multidisciplinar.

Està dirigit a:

• Famílies amb més d’una persona a l’atur residents a Badalona.
• Famílies monoparentals residents a Badalona.
• Membres de famílies amb baixa intensitat  laboral que obtenen ingressos econòmics molt precaris (treballs a mitja jornada) residents al municipi.

L’objectiu principal del programa és millorar l’ocupabilitat i augmentar les possibilitats d’accés a una feina, així com el manteniment en el lloc de treball dels membres de la unitat familiar en edat laboral. I per aconseguir-ho, s’utilitza un canvi d’enfoc de la situació de desocupació, que deixa de ser un problema personal, i passa a ser una qüestió d’abordatge familiar i sistèmic, que implica també tenir en compte altres vessants de l’entorn familiar.

La tècnica responsable del programa acull primer a les persones beneficiàries en un clima de confiança i respecte per  realitzar una valoració fidel i ajustada a la realitat, i a continuació preparar de manera consensuada un Pla d’Intervenció que doni resposta a les necessitats familiars identificades. D’aquesta manera, es treballa amb tot el nucli familiar de forma integral i s’involucren tots els àmbits d’intervenció de Creu Roja amb un equip multidisciplinar, que permet tenir en compte totes les possibles problemàtiques lligades a la situació sociolaboral de la família, avaluant la seva situació econòmica, educativa, social i sanitària també.

Si es detecten problemàtiques com l’exclusió escolar dels fills i filles per manca de recursos econòmics a l’hora de comprar material escolar, pagament de matrícules, o dificultats a l’hora d’accedir a serveis sanitaris, entre d’altres, l’equip d’intervenció social de Creu Roja pot donar suport en aquests àmbits concrets, amb beques o ajuts econòmics per l’escolarització dels infants, així com suport odontològic o altres suports mèdics concrets en cas de ser necessari. D’aquesta forma, el nucli familiar pot anar estabilitzant-se mentre que els membres a l’atur reben l’orientació necessària i el suport formatiu per inserir-se al mercat laboral amb èxit, i recuperar així una certa estabilitat econòmica, amb accions i eines com:

Tallers grupals:

Els tallers grupals estaran orientats a la recerca de feina i apoderament personal, s’oferiran càpsules formatives d’informàtica, currículum, carta de presentació, canals de recerca de feina, entrevista, tallers d’orientació sobre igualtat d’oportunitats i coresponsabilitat familiar entre altres.

Cursos formatius específics:

Seguint aquesta línia d’orientació i formació, també s’han programat dos cursos específics per aquest 2018, que inclouen formació en competències transversals, formació tècnica i  pràctiques en empresa, fet que permet més possibilitats reals d’inserció:

• Curs d’operari/a de neteja de dependències municipals (inici abril 2018-fins al juny).
• Curs d’operari de magatzem, que inclou carnet de carretoner i manipulació d’aliments (setembre 2018-desembre 2018).

El programa, dirigit a famílies residents a Badalona, està cofinançat per l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya amb càrrec a l’assignació de IRPF. Les persones que compleixin amb els requisits per participar al programa, poden posar-se en contacte amb Isabel Simón,  tècnica responsable del projecte de Creu Roja Barcelonès Nord, a través del telèfon 93 464 06 09, o via mail: isabel.simon@creuroja.org.

ALTRES PROJECTES D’OCUPACIÓ A CREU ROJA BARCELONÈS NORD:

Els projectes d’ocupació de Creu Roja, tenen l’objectiu de millorar competències i generar oportunitats mitjançant diverses accions formatives, facilitant les eines necessàries per aconseguir la inserció laboral de joves i altres col·lectius en situació de difícil inserció.