Nou projecte d’acompanyament i suport en l’estudi a joves que volen retornar al sistema educatiu reglat

Joves per l’Èxit és un projecte d’orientació i acompanyament educatiu per a joves que han abandonat de manera prematura els estudis i que volen retornar al sistema educatiu reglat. Està dirigit a joves a partir de 16 anys, interessats en obtenir el graduat d’ESO o que vulguin preparar-se per a realitzar les proves d’accés. També ofereix orientació i assessorament als joves que vulguin reincorporar-se als estudis però no tinguin clar què fer o com fer-ho.

Dades de contextualització del projecte

Creu Roja, a través del Departament d’Estudis i Innovació Social, va dur a terme durant l’any 2013 un estudi sobre la joventut vulnerable a Espanya. Entre les dades que es van extreure, resulten alarmants les xifres relacionades amb l’abandonament escolar prematur (joves d’entre 18 i 24 anys que no han finalitzat l’educació post-obligatòria), i que en el cas del joves en dificultat social, se situava en el 72%, superant, en més del doble, la mitja nacional (situada l’any 2013 en el 30%).

Les últimes dades publicades per l’oficina d’estadística europea Eurostat al 2018, mostren una reducció en la taxa nacional d’abandonament escolar prematur, que se situa en un 18,3%. Tot i així, Espanya segueix situant-se com el segon país de la Unió Europea amb més abandonament escolar, sent el primer Malta amb un 18,6%.

El problema és encara més greu si tenim en compte que hi ha casos on aquest abandonament s’ha produït sense arribar a finalitzar l’etapa de l’educació obligatòria. També son freqüents els problemes de fracàs escolar entre aquells joves atesos a Creu Roja que sí que estan estudiant.

Si tenim en compte que els joves són un col·lectiu de població altament vulnerable i que, el nivell de vulnerabilitat social depèn, entre d’altres factors, del nivell d’estudis, considerem què és un àmbit important d’actuació per promoure la igualtat d’oportunitats entre aquestes persones.

Fomentar l’Èxit Educatiu dels joves

L’objectiu general de Joves per l’Èxit és el de promoure que aquells joves que han abandonat de forma prematura el sistema educatiu retornin a la formació reglada i acompanyar-los en aquesta trajectòria. Per aconseguir-ho s’ofereix, d’una banda, orientació individualitzada a cada usuari segons el seu itinerari i interessos, així com tutories de seguiment per tal de valorar la seva evolució. D’altra banda, se’ls ofereix la oportunitat de poder assistir un cop per setmana a l’aula d’estudi, on els alumnes rebran suport en la realització de deures, preparació d’exàmens, resolució de dubtes, així com reforç en tècniques i hàbits d’estudi.

Es contempla també la possibilitat que els joves que hi participen puguin optar a ajudes per fer front a les despeses que pot suposar per a la unitat familiar el retorn al sistema educatiu.

El projecte comença aquest mes de febrer en horari de matins i tindrà lloc a les aules de les oficines de Creu Roja de Badalona (Avinguda Alfons XIII, 349) i de Santa Coloma de Gramenet (C/President Companys,1).

Les persones interessades han de contactar amb les tècniques responsables del projecte: Cristina Calvera i Esther Espinar, trucant al telèfon 93 464 06 09.

Vols col·laborar com a voluntrai o voluntària en aquest projecte?

Necessitem persones voluntàries que vulguin participar en el projecte donant suport als joves participants, fent reforç i acompanyament a l’aula. Si estàs interessat/ada i tens disponibilitat de matins, truca’ns al 93 464 06 09 i t’informem!