Nou Projecte de Benestar Personal

A partir del mes maig, iniciem el projecte de Benestar Personal, en el qual es realitzaran sessions grupals setmanals per proporcionar coneixements i recursos a persones en situació de vulnerabilitat que atenem des de Creu Roja.

L’objectiu del projecte és incidir directament en la salut emocional de les persones participants, promoure el seu creixement personal i el seu protagonisme social, a través del treball de les seves competències bàsiques. En total es realitzaran unes 15 sessions grupals.

La primera sessió s’ha treballat a través de la metodologia Sikkona, una dinàmica creada per millorar la comunicació i la confiança en el grup.

El projecte contempla també seguiments individuals amb cada participant a través d’una psicòloga/coach per tal d’acompanyar a aquelles persones usuàries amb més necessitat de suport i contenció.

Aquest projecte es porta a terme amb finançament de IRPF de la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Social i Famílies.