Discapacitats

Potenciar la igualtat d’oportunitats entre les persones amb diversitat funcional és un dels principals objectius de la Creu Roja en aquest àmbit. És per això que portem a terme programes per a fer més accessible el nostre entorn, i promovem activitats que impliquin una participació activa de les persones amb discapacitat en el seu temps de lleure. Sempre amb la finalitat que puguin viure el seu espai d’oci d’una manera satisfactòria el més autònomament possible.  Amb els diferents projectes fomenten les relacions interpersonals i la inclusió en el món del lleure per tal que augmenti la seva qualitat de vida.

Què Fem?

  • Acompanyament de les persones amb discapacitat en les seves activitats i gestions quotidianes
  • Programes socioeducatius per a la participació activa en activitats d’oci, cultura i esport
  • Dinamització de residències i centres sanitaris per a persones amb discapacitat
  • Acompanyament en activitats dels centres ocupacionals
  • Suport als cuidadors informals creant espais per compartir experiències

Programes

Casals d’Estiu

Durant el període de vacances portem a terme Casals adreçats a infants i joves amb discapacitats físiques i psíquiques per tal que tinguin una vivència satisfactòria del seu temps de lleure en les seves vacances. Les activitats que es planifiquen estan dissenyades tenint en compte les capacitats individuals de cada infant amb la finalitat que gaudeixen al màxim de la seva  autonomia; obtenint un major grau de realització i creixement personal.  Totes les accions estan encarades a potenciar la seva inclusió social i garantir una igualtat d’oportunitats.

 

 

Discapacitats Discapacitats Paqui Luna, Voluntaria