Immigrants i refugiats

Donem suport i acollida integral a les persones i famílies refugiades i migrades amb l’objectiu de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i afavorir el seu procés cap a la inclusió.

Què Fem?

Atenció a persones migrades:
Des de la nostra assemblea local, donem atenció a persones nouvingudes o refugiades amb l’objectiu d’informar sobre els recursos municipals dels quals disposen, així com de tots aquells tràmits o gestions que s’han de realitzar en el moment de l’arribada al municipi per millorar la situació socio-sanitària i laboral i, en definitiva, afavorir la seva integració:

  • Targeta sanitària
  • Escolarització
  • Cursos de castellà i català
  • Acompanyament, seguiment i/o derivació

Atenció a persones sol·licitants d’asil i refugiades:
Adreçat a aquelles persones que, per conflictes armats, persecució política, religiosa o ètnica, fugen del seu país en veure amenaçada la seva integritat física i sol·liciten asil al nostre país.

Per a més informació: informacio.bcnnord@creuroja.org 93 464 06 09

Discapacitats immigrants-i-refugiats-3 immigrants-i-refugiats