Infància i Joventut

Atenem i sensibilitzem a infants i joves per promoure un futur millor a través de programes per combatre les desigualtats des de la infància i fer una conscienciació social i promoció d’hàbits saludables durant la joventut. Desenvolupem projectes per atendre als menors d’edat que viuen en un context de vulnerabilitat amb la finalitat de donar l’atenció i un ambient estable per créixer amb igualtat d’oportunitats, igual que portem accions de sensibilització arreu del territori a través de projectes de Creu Roja Joventut que fomentin la participació activa dels joves a través de l’educació en valors.

Què fem?

 • Atenció a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat per prevenir el risc d’exclusió social
 • Promovem l’educació a través del joc dels infants
 • Promocionant hàbits saludables a través de tallers
 • Sensibilització mediambiental i consum responsable
 • Promovem relacions interpersonals i intergeneracionals
 • Fomenten l’educació intercultural i la coeducació

Programes

Programa de Suport a l’Alimentació Infantil

Davant del context de crisi econòmica, des de Creu Roja facilitem l’accés a una alimentació sana i equilibrada a infants que es troben en situació de vulnerabilitat. Mitjançant aquest programa assignem ajudes directes per al pagament de quotes del menjador escolar i a l’hora se’ls facilita unes targetes de compra que poden bescanviar per aliments en comerços de proximitat durant les vacances escolars. Per complementar la distribució d’aquestes ajudes, també realitzem formacions  amb les famílies per tal de garantir una alimentació saludable i una compra responsable.

Programa d’Èxit Escolar

Atenem a 30 infants de Santa Coloma de Gramenet que tenen entre 6 i 12 anys i en que la seva situació els fa especialment vulnerables. Oferim un espai de suport en l’escolarització  realitzant activitats educatives i lúdiques, en les quals es fomenta l’aprenentatge de nous mètodes d’estudi i el reforç dels coneixements adquirits en l’àmbit escolar. A través de dinàmiques i jocs també es potencia l’educació en valors i les relacions interpersonals positives per tal de millorar l’ autoestima dels infants. Amb aquest projecte evitem el fracàs escolar proporcionant l’ajuda educativa necessària per tal que els infants puguin assolir amb èxit els objectius de l’educació obligatòria; sent aquest un projecte d’acció preventiva davant de situacions de risc, ja que l’educació és la base de la inclusió social.

Ludoteca Ètnica

Apropem el joc als ciutadans dels municipis a través d’aquets projecte, on a través de l’adaptació de jocs populars d’arreu del món dinamitzem espais lúdics oberts a la participació de tothom. Mitjançant els jocs, treballem l’educació intercultural donant a conèixer les diferents cultures i el valor del joc en família. Aquesta activitat està dinamitzada per un grup de voluntaris que acompanyen als infants, joves i adults durant l’activitat amb l’objectiu de transmetre la història de procedència del joc, la reglamentació del joc i facilitar l’espai d’oci.

Campanya “La Joguina Educativa”

Garantir que tots els infants tinguin accés a una joguina nova i de qualitat pedagògica és un dels objectius d’aquesta campanya que portem a terme al Nadal. És per això que durant el mes de desembre portem a terme la campanya de recollida de joguines noves, adreçades a infants de 0 a 12 anys; promovent els valors de la solidaritat, la tolerància i la igualtat entre la població.

De forma paral·lela sensibilitzem als ciutadans del territori sobre la importància de la joguina educativa, donant-li el valor pedagògic adient, a l’hora que transmetem la importància de triar una joguina adequada a les característiques dels infants, no sexista i no bèl·lica i promoure un consum responsable.

Tallers de sensibilització

Obtenir el desenvolupament personal dels infants i joves transmetent valors educatius és la finalitat d’aquest projecte. Es porten a terme diferents accions de sensibilització amb l’objectiu de promoure valors com el respecte, la igualtat, la convivència, la solidaritat, la crítica constructiva i la llibertat i la responsabilitat, mitjançant la participació democràtica.

 • Educació Vial i prevenció d’accidents
 • Promoció d’hàbits alimentaris saludables
 • Educació afectiva –sexual
 • Educació intercultural i educació per la pau
 • Coeducació i Educació no sexista
Infància i Joventut Infància i Joventut Infància i Joventut Infància i Joventut Infància i Joventut Infància i Joventut