Medi ambient

Promovem la vida i la seguretat de les persones, les riqueses naturals, els valors de protecció del medi ambient, evitant qualsevol amenaça que provoqui la desigualtat social i la pobresa extrema.

QUÈ FEM?

Educació ambiental

Facilitem les habilitats necessàries als col·lectius més vulnerables per poder evitar l’impacte produït per la degradació mediambiental.

Millora de l’entorn

Millorem la qualitat de vida de les persones, protegint el medi ambient on viuen.

Gestió ambiental

Reduïm l’impacte ambiental generat per la pròpia activitat de l’organització.

Vulnerabilitat Energètica

Treballem amb els col·lectius més vulnerables en la lluita contra la pobresa energètica. A través del Programa de Vulnerabilitat de Pobresa Energètica:
Donem suport a persones i famílies que arrel de la situació de crisi socioeconòmica es troben en situació de vulnerabilitat. El projecte pretén contribuir a la consecució i manteniment d’un benestar energètic a l’habitatge, mitjançant ajuts en el pagament de subministres o entregues d’electrodomèstics bàsics i, per altra banda, amb suport i eines en temàtiques d’estalvi, sostenibilitat i eficiència energètica a les famílies mitjançant tallers d’assessorament energètic i economia domèstica.

CRHP_Activitats-010